Aplikacja Systemu Obiegu Informacji (SOI) jest wewnętrznym systemem zarządzania pracownikami, wykorzystywanym do potrzeb kadrowych, finansowych, informatycznych i informacyjnych IBE. Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa. Kontakt do administratora danych: ibe@ibe.edu.pl, Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ibe.edu.pl, Kontakt do administratorów: kadry@ibe.edu.pl, delegacje@ibe.edu.pl, wsparcie@ibe.edu.pl. Dane przetwarzane są na podstawie umów zawartych z pracownikami, nie są przekazywane innym podmiotom, a po wygaśnięciu umowy są archiwizowane. Aplikacja nie wykorzystuje cookies, wymaga natomiast obsługi Javascript oraz udostępnienia geolokalizacji.