cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Dr Stanisław Sławiński

ekspert merytoryczny projektu

Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1974 r. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie w 1990 r. Pracował jako  pedagog i nauczyciel oraz pracownik naukowy w Zakładzie Zdrowia Rodziny Instytutu Matki Dziecka w Warszawie. W latach 1991-1993 kierował przygotowaniami do reformy programów nauczania w MEN.Pracował na rzecz reformy systemu edukacji najpierw w Instytucie Badań Edukacyjnych, później jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Reformy Szkolnej. W 1998 r. był doradcą Ministra Edukacji Narodowej, w latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju Programów Szkolnych. W latach 2001-2002 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W latach 2003-2005 r. był zastępcą dyrektora Biura Edukacji w Warszawie, w latach 2006-2007 wiceministrem edukacji narodowej. Od 2008 r. jest adiunktem na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009 roku jest także adiunktem w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Uczestniczył w I etapie prac KRK jako ekspert odpowiedzialny za podzespół „Oświata” . Jest autorem wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE