cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Prof. Ewa Chmielecka

ekspert merytoryczny projektu

Profesor nadzwyczajny warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, z którą to uczelnią związana jest od 1977 r. W 1975 r. została magistrem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską z filozofii nauki obroniła w 1979 r., habilitowała się na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2002 r.Autorka ok. 140 artykułów i książek z dziedziny filozofii nauki oraz badań nad szkolnictwem wyższym. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, lider i ekspert innych projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN "Etyka w nauce" w kadencjach 2007-2010 - 2013; członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich; od stycznia 2012 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stypendystka American Council of Learned Societies. W 2009 została wybrana przez Parlament Studentów RP Autorytetem Roku.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE