cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Monika Parys

specjalista ds. informacji naukowej

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu handlu międzynarodowego.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku starszego bibliotekarza w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracowała jako specjalista w Bibliotece Depozytowej Wspólnot Europejskich przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie na stanowisku specjalisty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała się planowaniem i wdrażaniem projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki prezydencji oraz wprowadzania euro w Polsce.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE