cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Beata Balińska

lider

Z wykształcenia fitopatolog po Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Następnie asystent w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-2008 pracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), odpowiedzialna za realizację i rekrutację do programu United Nations Volunteers (UNV) oraz koordynatorka projektów realizowanych w ramach FAO, UNFPA, UNDP oraz UE w Polsce.

Od 1997 do 2008 roku odpowiedzialna za zarządzanie ośmioma projektami Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w Polsce. Prowadziła liczne wykłady  i szkolenia w zakresie polityki równości płci, polityki gender mainstreaming, diversity management, polityki UN w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego (profilaktyki HIV/AIDS) oraz pomocy rozwojowej. Koordynatorka Projektu Gender Index realizowanego w okresie 2005-2008 w ramach EFS Equal. Ostatnio zatrudniona w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Autorka i współautorka licznych tłumaczeń, raportów i publikacji (polskich oraz dla WHO i UNFPA) w zakresie polityki równości płci i zdrowia reprodukcyjnego. W lutym 2012 roku została powołana do Zespołu do Spraw Rozwoju Kompetencji Zdrowotnych działającego przy warszawskim Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zadaniem tego ciała jest opracowanie oraz rozpoczęcie wdrażania strategii poprawy kompetencji zdrowotnych w Polsce.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE