cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Agnieszka Marszałek

specjalista

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych działających na rzecz edukacji.

Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych (Pracownia Programów Kształcenia Ogólnego), Stowarzyszeniu na rzecz Reformy Szkolnej, Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”, Krajowym Ośrodku Rozwoju Programów Szkolnych MEN oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadała za prace Wydziału Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Departamencie Edukacji.

Współpracowała z autorami i wydawcami podręczników oraz programów szkolnych, jednostkami samorządu terytorialnego, kolegiami i uczelniami wyższymi, związkami zawodowymi oraz podmiotami sektora niepublicznego. Brała udział w badaniach funkcjonowania oświaty w dużych miastach oraz małych gminach, organizacji sesji szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Ostatnio zaangażowana w realizację projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanych na poziomie regionalnym, poświęconych wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE