cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Elżbieta Lechowicz

lider

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, urzędnik służby cywilnej. Od 1990 r. związana z administracją publiczną, kolejno z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Skarbu Państwa oraz  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Zajmowane stanowiska pozwoliły jej nie tylko na poznanie uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej, ale zaowocowały też umiejętnością budowania zespołu oraz kierowania nim w poszczególnych fazach rozwoju. Drugie ważne doświadczenie zawodowe, i zarazem praktyczną lekcję na temat transformacji polskiej gospodarki, stanowiła dla niej wieloletnia praca w radach nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym skarbu państwa.

Kierując się zasadą, że urzędnik służby cywilnej powinien myśleć kategoriami dalekiej przyszłości, mieć strategiczny ogląd sytuacji, szansę na rozwój dostrzegła w projekcie wdrażania Polskiej Ramy Kwalifikacji i na czas jego realizacji jest urzędnikiem na urlopie.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE