cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Dr Łukasz Sienkiewicz

analityk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, obecnie zatrudniony w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej i w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy oraz kapitału ludzkiego. W ramach badawczych zajmuje się analizą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, tworzeniem i wdrażaniem modelów kompetencji pracowników oraz systemów rozwoju kompetencji.

Doświadczenie w obszarze badań rynku pracy zdobywał pracując w latach 2002-2008 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie pełni rolę eksperta ds. polskiego rynku pracy w Europejskim Obserwatorium Zatrudnienia Komisji Europejskiej (Dyrektorat ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego).
Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów i książek, w tym „Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji” (2006), „Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy” (2007) oraz „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego” (2009).

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE