cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Zbigniew Obłoza

radca prawny, specjalista w zakresie zamówień publicznych

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny specjalizujący się w dziedzinie zamówień publicznych. Były arbiter przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

W latach 1991-1997 asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Następnie do końca 2005 wicedyrektor Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare - agencji rządowej zajmującej się wdrażaniem przedakcesyjnych programów Unii Europejskiej. Przez rok pracował w agencji Unii Europejskiej zajmującej się ochroną granic zewnętrznych UE. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego,  specjalizującą się w zagadnieniach związanych z realizacją programów finansowanych ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  pomocą publiczną oraz zamówieniami publicznymi.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE