cookies



Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Andrzej Górski

menadżer projektu

Wykształcenie wyższe: Nauki Ekonomiczne i Zarządzanie, Prawo i  Administracja. Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Integracji Polski z Unią Europejską w Europejskim  Instytucie  Administracji  Publicznej w Maastricht. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, z którą związany jest od 1985 roku.


Ostatnio zajmowane stanowiska: Dyrektor Generalny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie. Wcześniej kierował Departamentem Analiz i Prognoz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  oraz Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Cechuje się dużym  doświadczeniem w zarządzaniu organizacją, zasobami ludzkimi  oraz kierowaniu pracą zespołową. Nadzorował realizację projektów finansowanych z EFS oraz ze środków finansowych Banku Światowego.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE