cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Dr Tomasz Saryusz-Wolski

ekspert merytoryczny projektu

Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich, docent Politechniki Łódzkiej, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ - organizującego kształcenie w językach obcych (angielskim i francuskim). Zajmuje się problematyką internacjonalizacji oraz wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym,  ekspert w zakresie ECTS.
Koordynator szeregu projektów krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody Pro-Student Parlamentu Studentów RP. W latach 2006 - 2010 przedstawiciel Polski w Grupie Kontynuacji Procesu Bolońskiego (BFUG), ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu KRK. W trakcie prac związanych z wdrażaniem ram kwalifikacji w Polsce zajmuje się m.in. walidacją i uznawaniem efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią, a także kwestią projektowania i realizacji programów studiów w oparciu o efekty kształcenia.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE