cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Zadanie 1. Wsparcie ministra-koordynatora ZSK (w tym w obszarze Rady Interesariuszy i naboru PZZJ) oraz przygotowanie podmiotów podejmujących decyzję o włączeniu kwalifikacji do ZSK

Stanisław SławińskiStanisław Sławiński

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 1

 


Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1974 r. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie w 1990 r. Pracował jako  pedagog i nauczyciel oraz pracownik naukowy w Zakładzie Zdrowia Rodziny Instytutu Matki Dziecka w Warszawie. W latach 1991-1993 kierował przygotowaniami do reformy programów nauczania w MEN.

Pracował na rzecz reformy systemu edukacji najpierw w Instytucie Badań Edukacyjnych, później jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Reformy Szkolnej. W 1998 r. był doradcą Ministra Edukacji Narodowej, w latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Ośrodka Rozwoju Programów Szkolnych. W latach 2001-2002 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W latach 2003-2005 r. był zastępcą dyrektora Biura Edukacji w Warszawie, w latach 2006-2007 wiceministrem edukacji narodowej. Od 2008 r. do 2013 r. był adiunktem na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009 roku jest także adiunktem w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Uczestniczył w I etapie prac KRK jako ekspert odpowiedzialny za podzespół „Oświata” . Jest autorem wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Andrzej Górski - ekspert merytoryczny
Mikołaj Herbst - ekspert merytoryczny
Elżbieta Lechowicz - ekspert merytoryczny
Agnieszka Marszałek - ekspert merytoryczny
Barbara Przybylska - ekspert merytoryczny
Anna Maliszewska - ekspert merytoryczny
Katarzyna Królik - prawnik, ekspert merytoryczny
Zbigniew Obłoza - prawnik
Marcin Trepczyński - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Robert Ziółkowski - specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Kochańska - specjalista ds. redakcjiZadanie 2. Wsparcie podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego

Gabriela Ziewiec-SkokowskaGabriela Ziewiec - Skokowska

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 2

 


Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w IBE i Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W prace nad założeniami merytorycznymi i instytucjonalnymi wdrażania ZSK zaangażowana od sierpnia 2011 roku – przede wszystkim w zakresie zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji. Obecnie ekspert merytoryczny i opiekun zadania „Wspieranie podmiotów zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych”.

Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu dialogu na temat ZSK z przedstawicielami środowisk branżowych; opracowywaniu analiz i ekspertyz na temat identyfikacji i opisu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, narzędzi polityki na rzecz uczenia się przez całe życie; monitorowaniu badań i analiz dotyczących diagnozy i opisu kompetencji oraz wdrażania rozwiązań wspierających politykę na rzecz uczenia się przez całe życie.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Krzysztof Biedrzycki - ekspert merytoryczny
Piotr Rycielski - ekspert merytoryczny
Radosław Kaczan - ekspert merytoryczny
Wojciech Stęchły - ekspert merytoryczny
Agata Poczmańska - główny specjalista ds. badań i analiz
Karolina Malinowska - główny specjalista ds. badań i analiz
Maciej Tauber - główny specjalista ds. badań i analiz
Monika Miedzik - główny specjalista ds. badań i analiz
Piotr Bordzoł - specjalista ds. badań i analiz
Małgorzata Musialik - specjalista ds. badań i analiz
Krystyna Jezuita - specjalista ds. organizacji seminariów i szkoleń
Emilia Danowska-Florczyk - ekspert merytoryczny ds. ZSK


Zadanie 3. Przygotowanie instytucji certyfikujących i walidujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wsparcie tego wdrożenia

Agnieszka SzymczakAgnieszka Szymczak

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 3

 

 

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę zawodową związała z problematyką szeroko rozumianego zarządzania kompetencjami. Przez ponad 5 lat pracowała w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze prywatnym, co unaoczniło jej brak systemowych rozwiązań dotyczących wspierania uczenia się i kształcenia osób dorosłych, i skłoniło do rozpoczęcia pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Ze względu na te doświadczenia, w zrealizowanym przez IBE projekcie KRK jej głównym zadaniem było wspieranie partnerów społecznych w pracach nad sektorowymi ramami kwalifikacji, w szczególności tych dla sportu (SRKS) oraz turystyki (SRKT). Obecnie nadzoruje od strony merytorycznej prace zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikującej (IC) do wdrażania rozwiązań opisanych w ustawie o ZSK. 


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Helena Anna Jędrzejczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Diana Stankiewicz
- specjalista ds. badań i analiz
Marta Rucińska - specjalista ds. badań i analiz
Natalia Kopeć-Panek - specjalista ds. badań i analiz
Marcin Marciniak-Mierzejewski - specjalista ds. badań i analiz


Zadanie 4. Przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji osób ubiegających się o kwalifikacje

Iwona GmajIwona Gmaj

ekspert merytoryczny, opiekun zadania 4

 


Zdobyła stopień magistra filozofii w ramach Kolegium MISH UW, obecnie pisze doktorat z socjologii w Instytucie Studiów Społecznych UW. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od 2012 r.

Brała udział w opracowaniu założeń merytorycznych krajowego systemu kwalifikacji w obszarze walidacji oraz w ich pilotażowym wdrożeniu. Uzyskała bogate doświadczenie w ramach prac koncepcyjnych (opracowywanie wytycznych do walidacji), analitycznych (badanie zagranicznych systemów walidacji) i pilotażowych (testowanie procesów walidacji dla kwalifikacji z różnych poziomów KRK). Uczestniczyła w wizytach studyjnych w Szkocji, Holandii, Finlandii i Portugalii. Jest współautorką trzech publikacji z zakresu walidacji. Koordynowała pracę zespołu odpowiedzialnego za obszar walidacji w projekcie KRK. Obecnie jest ekspertem merytorycznym z zakresu walidacji i opiekunem zadania polegającego na opracowaniu rozwiązań i materiałów przygotowujących ogół instytucji certyfikujących oraz podmiotów chcących pełnić tę funkcję w ZSK do projektowania i przeprowadzania walidacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Radosław Kaczan - ekspert merytoryczny
Tomasz Saryusz-Wolski - ekspert merytoryczny
Marcin Trepczyński - główny specjalista ds. badań i analiz
Filip Kulon - główny specjalista ds. badań i analiz
Roksana Pierwieniecka - główny specjalista ds. badań i analiz
Sylwia Walicka - główny specjalista ds. badań i analiz
Karolina Świst - specjalista ds. badań i analiz
Joanna Grzeszczak - specjalista ds. badań i analiz
Karolina Kwiatosz - specjalista ds. redakcji


Zadanie 5. Przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości do przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych

Michał StempieńMichał Stempień

ekspert merytoryczny, opiekun zadania 5

 


Absolwent socjologii oraz podyplomowego Studium Ewaluacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się przygotowaniem rozwiązań w zakresie zapewniania jakości kwalifikacji w Projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Dorota Holzer-Żelażewska - ekspert merytoryczny
Jan Dzierzgowski - główny specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Smak - główny specjalista ds. badań i analiz
Emilia Sobol - główny specjalista ds. badań i analiz
Olga Wasilewska - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Roksana Pierwieniecka - główny specjalista ds. badań i analiz
Paulina Skórska - specjalista ds. badań i analiz
Katarzyna Paczuska - specjalista ds. badań i analiz
Bartłomiej Głowacki - specjalista ds. seminariów
Andrzej Michalik - informatyk, programista
Paweł Szymborski - specjalista ds. badań i analiz

Zadanie 6. Opracowywanie powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji w 4 sektorach

Andrzej ŻurawskiAndrzej Żurawski

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 6

 


Absolwent ekonomii SGH, obecnie doktorant w Katedrze Ekonomii II, w Kolegium Gospodarki Światowej tej samej uczelni. Pracuje w IBE przy realizacji  projektów "Further improvement of the system for development and implementation of the National Qualification Framework”, “Support to the modernisation of the system for post-secondary education” in the Former Yugoslav Republic of Macedonia oraz projektu "Impada - Improving the Effectiveness of Adult Education for Disadvantaged Groups" (kierownik projektu). Naukowo zajmuje się zagadnieniami na styku ekonomii edukacji, ekonomią pracy i ekonomii instytucjonalnej. W przeszłości pracownik Instytutu Badań Strukturalnych oraz analityk w banku komercyjnym. W projekcie ZSK zajmuje się sektorowymi ramami kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Agata Gajewska-Dyszkiewicz - główny specjalista ds. badań i analiz
Katarzyna Trawińska-Konador - ekspert merytoryczny
Dominika Czajak - specjalista ds. badań i analiz
Mateusz Panowicz - specjalista ds. badań i analiz

Zadanie 7. Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Katarzyna Trawińska-KonadorKatarzyna Trawińska-Konador

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 7, również ekspert w zadaniu 6.

 


Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego, część studiów odbyła na  Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła podyplomowe Studium Europejskie w SGH w Warszawie oraz kurs dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od 2010 roku lider  obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka czterech koncepcji badawczych oraz narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kompetencjami  branżowymi.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Krzysztof Biedrzycki - ekspert merytoryczny
Ewa Chmielecka - ekspert merytoryczny
Horacy Dębowski - ekspert merytoryczny
Roman Dolata - ekspert merytoryczny
Mikołaj Herbst - ekspert merytoryczny
Dorota Holzer-Żelażewska - ekspert merytoryczny
Tomasz Saryusz-Wolski - ekspert merytoryczny
Jan Dzierzgowski - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Dominika Walczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Katarzyna Matuszczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Kamieniecka - starszy specjalista ds. badań i analiz
Marek Muszyński - specjalista ds. badań i analiz
Barbara Ostrowska - specjalista ds. badań i analiz
Aneta Sobotka - specjalista ds. badań i analiz
Karolina Świst - specjalista ds. badań i analiz


Zadanie 8. Upowszechnianie wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W IBE Zespół Komunikacji Społecznej

 Monika Parys

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 8

 


Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu handlu międzynarodowego. Przez dziesięć lat pracowała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także jako specjalista w Bibliotece Depozytowej Wspólnot Europejskich przy UKIE. Następnie jako specjalista w MSZ zajmowała się projektami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu prezydencji oraz wprowadzania euro w Polsce. Od 2011 roku pracuje w Instytucje Badań Edukacyjnych  najpierw jako główny specjalista ds. seminariów i informacji  naukowej. Obecnie jako ekspert ds. ZSK zajmuje się działaniami związanymi z upowszechnianiem wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Kamil Szwarbuła - Główny specjalista ds. upowszechniania
Magdalena Osińska
- specjalista
Marcin Niwicz
- informatyk, webmaster
Marcin Broniszewski - informatyk w zadaniu 4, webmaster
Zespół informatyczny w IBE

Marek KopytMarek Kopyt

Lider zespołu informatycznego, zadanie 1

 


Ukończył informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie swojej kariery był informatykiem i twórcą serwisów internetowych, nauczycielem i współzałożycielem szkoły, grafikiem i autorem, redaktorem i menadżerem. Pracował dla Olimpiad Specjalnych, Eden Springs Europe, "Rzeczpospolitej".

W IBE odpowiadał za stworzenie rejestru kwalifikacji. Był ekspertem UE na Barbadosie i w dwóch projektach w Macedonii.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Artur Stelmaszewski - informatyk, zadanie 1
Krzysztof Stradel - informatyk


Zespół ds. seminariów i szkoleń

Joanna SzeligowskaJoanna Nowaczyńska

Ekspert merytoryczny, lider zespołu

 


Ukończyła Filologię Polską i Podyplomowe Dzienne Studium Dziennikarstwa w Warszawie.

Przez pięć lat pracowała na stanowisku redaktora działu kulturalnego w magazynie „Dlaczego” oraz kierownika  serwisów internetowych w portalu Korba.pl.  Na swoim koncie ma też wieloletnią współpracę redakcyjną ze znanymi tytułami prasowymi np. „Cogito”, „Tele Tydzień” oraz „Zwierciadło”, a także doświadczenie redaktora wydawniczego w Wydawnictwie Langenscheidt Polska.  W latach 2012-2014 specjalista ds. informacji i promocji , koordynator publikacji zwartych w Fundacji Fundusz Współpracy, współtworzyła i realizowała strategię ogólnopolskiego programu systemowego „Decydujmy razem”.

W Instytucie Badań Edukacyjnych od 2013 roku. W projekcie ZSK jest specjalistą organizacji seminariów i szkoleń.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Edyta Masłowska-Parafian - Trener, zadanie 3,4 i 5
Katarzyna Mikulska-Kędzierska - specjalista ds. seminariów - zadanie 3
Paulina Sobień - Starszy Specjalista ds. seminariów


Publikacje i multimedia

Emilia Danowska-FlorczykEmilia Danowska-Florczyk

Ekspert merytoryczny w zadaniach 1 i 2, opiekun publikacji i e-learningów

 

 

Mistrzyni pytań w samo sedno. Połączenie umysłu językoznawcy (filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim) i informatyka (studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej). Współpracuje z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Pracownią Języka Migowego UW. Systemem kwalifikacji zajmuje się zawodowo od 2011 roku.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Magdalena Kochańska - specjalista ds. redakcji
UŁÓŻ MNIE


Wydarzenia

wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1