cookiesKalendarz wydarzeń

kwiecień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nadchodzące wydarzenia

Pt Kwi 27 @09:00 - 03:00PM
Seminarium powiatowe w Toruniu

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Zadanie 1. Wsparcie ministra-koordynatora ZSK (w tym w obszarze Rady Interesariuszy i naboru PZZJ) oraz przygotowanie podmiotów podejmujących decyzję o włączeniu kwalifikacji do ZSK

Stanisław SławińskiElżbieta Lechowicz

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 1

 


Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Urzędnik służby cywilnej; od 1990 r. związana z administracją publiczną, kolejno z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Skarbu Państwa,  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; kilkunastoletnia praca w radach nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym skarbu państwa.

W latach 2010 r. do 2013 w projekcie systemowym „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” - lider zadania, w ramach którego przygotowana została m.in. koncepcja zintegrowanego rejestru kwalifikacji oraz projekt założeń normatywnego uregulowania krajowego systemu kwalifikacji. Od 2013 r. do 2015 - ekspert merytoryczny w projektach systemowych: „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie organizacyjno – instytucjonalnym” oraz realizowanym w partnerstwie z WUP Kraków pilotażowym wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Stanisław Sławiński - ekspert merytoryczny
Katarzyna Wielguszewska - ekspert merytoryczny
Andrzej Górski
- ekspert merytoryczny
Mikołaj Herbst - ekspert merytoryczny
Agnieszka Marszałek - ekspert merytoryczny
Barbara Przybylska - ekspert merytoryczny
Anna Maliszewska - ekspert merytoryczny
Gabriela Ziewiec - Skokowska - ekspert merytoryczny
Katarzyna Królik - prawnik, ekspert merytoryczny
Zbigniew Obłoza - prawnik
Marcin Trepczyński - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Wojciech Czabanowski - główny specjalista ds. organizacji seminariów i szkoleń
Monika Nawrocka - specjalista ds. badań i analiz
Marta Ponikowska - specjalista ds. badań i analiz
Robert Ziółkowski - specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Kochańska - specjalista ds. redakcjiZadanie 2. Wsparcie podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego

 Maciej Tauber

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 2

 


Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki. Podczas studiów członek Zarządu Samorządu Studentów CE UW, Rady Wydziału oraz przewodniczący wydziałowej komisji stypendialnej. W Centrum Europejskim UW pełnił również funkcję koordynatora ds. promocji i rekrutacji oraz koordynatora LLP Erasmus.

W Instytucie Badań Edukacyjnych od 2014 r. realizował  zadania specjalisty ds. badań i analiz w ramach pilotażowego wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji, m.in. w zakresie opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Prowadził również analizy w obszarze zagranicznych systemów opisywania kwalifikacji oraz walidacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Krzysztof Biedrzycki - ekspert merytoryczny
Piotr Rycielski - ekspert merytoryczny
Radosław Kaczan - ekspert merytoryczny
Wojciech Stęchły - ekspert merytoryczny
Agata Poczmańska - główny specjalista ds. badań i analiz
Karolina Malinowska - główny specjalista ds. badań i analiz
Monika Miedzik - główny specjalista ds. badań i analiz
Anna Sitek - główny specjalista ds. badań i analiz
Piotr Bordzoł - specjalista ds. badań i analiz
Boris Poleganow- specjalista ds. badań i analiz
Małgorzata Musialik - specjalista ds. badań i analiz
Krystyna Jezuita - specjalista ds. badań i analiz
Agnieszka Wiśniewska - specjalista ds. organizacji seminariów i szkoleń
Emilia Danowska-Florczyk - ekspert merytoryczny ds. ZSK


Zadanie 3. Przygotowanie instytucji certyfikujących i walidujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wsparcie tego wdrożenia

Agnieszka SzymczakDiana Stankiewicz

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 3

 

 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej związana z Instytutem Badań Edukacyjnych od 2013 roku. Współpracowała z zespołem badającym zależności pomiędzy systemami edukacji i szkolnictwa a rynkiem pracy w Polsce. W projekcie ZSK działa w obszarze przygotowania podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikującej do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Helena Anna Jędrzejczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Joanna Stankowska - główny specjalista ds. badań i analiz
Natalia Kopeć-Panek - specjalista ds. badań i analiz
Marcin Marciniak-Mierzejewski - specjalista ds. badań i analiz


Zadanie 4. Przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji osób ubiegających się o kwalifikacje

Iwona GmajIwona Gmaj

ekspert merytoryczny, opiekun zadania 4

 


Zdobyła stopień magistra filozofii w ramach Kolegium MISH UW, obecnie pisze doktorat z socjologii w Instytucie Studiów Społecznych UW. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od 2012 r.

Brała udział w opracowaniu założeń merytorycznych krajowego systemu kwalifikacji w obszarze walidacji oraz w ich pilotażowym wdrożeniu. Uzyskała bogate doświadczenie w ramach prac koncepcyjnych (opracowywanie wytycznych do walidacji), analitycznych (badanie zagranicznych systemów walidacji) i pilotażowych (testowanie procesów walidacji dla kwalifikacji z różnych poziomów KRK). Uczestniczyła w wizytach studyjnych w Szkocji, Holandii, Finlandii i Portugalii. Jest współautorką trzech publikacji z zakresu walidacji. Koordynowała pracę zespołu odpowiedzialnego za obszar walidacji w projekcie KRK. Obecnie jest ekspertem merytorycznym z zakresu walidacji i opiekunem zadania polegającego na opracowaniu rozwiązań i materiałów przygotowujących ogół instytucji certyfikujących oraz podmiotów chcących pełnić tę funkcję w ZSK do projektowania i przeprowadzania walidacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

dr tomasz Saryusz-Wolski - ekspert merytoryczny
Roksana Pierwieniecka - główny specjalista ds. badań i analiz
Marcin Trepczyński - główny specjalista ds. badań i analiz
Karolina Kwiatosz - specjalista ds. badań i analiz i specjalista ds. redakcji
Małgorzata Musialik - specjalista ds. badań i analiz
Aleksandra Wójcicka - specjalista ds. badań i analiz
Barbara Fijałkowska - specjalista ds. badań i analiz
Michał Rostworowski - specjalista ds. badań i analiz

Zadanie 5. Przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości do przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych

Michał StempieńMichał Stempień

ekspert merytoryczny, opiekun zadania 5

 


Absolwent socjologii oraz podyplomowego Studium Ewaluacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się przygotowaniem rozwiązań w zakresie zapewniania jakości kwalifikacji w Projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Dorota Holzer-Żelażewska - ekspert merytoryczny
Jan Dzierzgowski - główny specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Smak - główny specjalista ds. badań i analiz
Emilia Sobol - główny specjalista ds. badań i analiz
Olga Wasilewska - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Roksana Pierwieniecka - główny specjalista ds. badań i analiz
Paulina Brozowska - specjalista ds. badań i analiz
Paulina Skórska - specjalista ds. badań i analiz
Katarzyna Paczuska - specjalista ds. badań i analiz
Bartłomiej Głowacki - specjalista ds. seminariów
Andrzej Michalik - informatyk, programista
Paweł Szymborski - specjalista ds. badań i analiz

Zadanie 6. Opracowywanie powiązanych z Polską Ramą Kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji w 4 sektorach

Andrzej ŻurawskiAndrzej Żurawski

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 6

 


Absolwent ekonomii SGH, obecnie doktorant w Katedrze Ekonomii II, w Kolegium Gospodarki Światowej tej samej uczelni. Pracuje w IBE przy realizacji  projektów "Further improvement of the system for development and implementation of the National Qualification Framework”, “Support to the modernisation of the system for post-secondary education” in the Former Yugoslav Republic of Macedonia oraz projektu "Impada - Improving the Effectiveness of Adult Education for Disadvantaged Groups" (kierownik projektu). Naukowo zajmuje się zagadnieniami na styku ekonomii edukacji, ekonomią pracy i ekonomii instytucjonalnej. W przeszłości pracownik Instytutu Badań Strukturalnych oraz analityk w banku komercyjnym. W projekcie ZSK zajmuje się sektorowymi ramami kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Katarzyna Trawińska-Konador - ekspert merytoryczny
Aleksandra Brzozowska - Specjalista ds. badań i analiz
Dominika Czajak - ekspert merytoryczny
Mateusz Panowicz - specjalista ds. badań i analiz
Aleksander Wasiak-Radoszewski - specjalista ds. badań i analiz

Zadanie 7. Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Katarzyna Trawińska-KonadorKatarzyna Trawińska-Konador

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 7, również ekspert w zadaniu 6.

 


Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego, część studiów odbyła na  Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła podyplomowe Studium Europejskie w SGH w Warszawie oraz kurs dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od 2010 roku lider  obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka czterech koncepcji badawczych oraz narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kompetencjami  branżowymi.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Krzysztof Biedrzycki - ekspert merytoryczny
Ewa Chmielecka - ekspert merytoryczny
Horacy Dębowski - ekspert merytoryczny
Roman Dolata - ekspert merytoryczny
Mikołaj Herbst - ekspert merytoryczny
Dorota Holzer-Żelażewska - ekspert merytoryczny
Tomasz Saryusz-Wolski - ekspert merytoryczny
Julita Pieńkosz - ekspert merytoryczny
Jan Dzierzgowski - główny specjalista ds. badań i analiz
Paweł Grygiel - główny specjalista ds. badań i analiz
Grzegorz Humenny - główny specjalista ds. badań i analiz
Dominika Walczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Katarzyna Matuszczak - główny specjalista ds. badań i analiz
Magdalena Kamieniecka - starszy specjalista ds. badań i analiz
Marek Muszyński - specjalista ds. badań i analiz
Barbara Ostrowska - specjalista ds. badań i analiz
Aneta Sobotka - specjalista ds. badań i analiz
Karolina Świst - specjalista ds. badań i analiz
Anna Siepielska - specjalista ds. badań i analiz


Zadanie 8. Upowszechnianie wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W IBE Zespół Komunikacji Społecznej

 Monika Parys

Ekspert merytoryczny, opiekun zadania 8

 


Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu handlu międzynarodowego. Przez dziesięć lat pracowała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także jako specjalista w Bibliotece Depozytowej Wspólnot Europejskich przy UKIE. Następnie jako specjalista w MSZ zajmowała się projektami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu prezydencji oraz wprowadzania euro w Polsce. Od 2011 roku pracuje w Instytucje Badań Edukacyjnych  najpierw jako główny specjalista ds. seminariów i informacji  naukowej. Obecnie jako ekspert ds. ZSK zajmuje się działaniami związanymi z upowszechnianiem wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Kamil Szwarbuła - Główny specjalista ds. upowszechniania
Magdalena Osińska
- Specjalista ds. upowszechniania
Marcin Broniszewski - Informatyk w zadaniu 4, Webmaster
Wojciech Maciejczyk - Główny specjalista
Zespół informatyczny w IBE

Marek KopytMarek Kopyt

Lider zespołu informatycznego, zadanie 1

 


Ukończył informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie swojej kariery był informatykiem i twórcą serwisów internetowych, nauczycielem i współzałożycielem szkoły, grafikiem i autorem, redaktorem i menadżerem. Pracował dla Olimpiad Specjalnych, Eden Springs Europe, "Rzeczpospolitej".

W IBE odpowiadał za stworzenie rejestru kwalifikacji. Był ekspertem UE na Barbadosie i w dwóch projektach w Macedonii.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Artur Stelmaszewski - informatyk, zadanie 1
Krzysztof Stradel - informatyk


Zespół ds. seminariów i szkoleń

Joanna SzeligowskaJoanna Nowaczyńska

Ekspert merytoryczny, lider zespołu

 


Ukończyła Filologię Polską i Podyplomowe Dzienne Studium Dziennikarstwa w Warszawie.

Przez pięć lat pracowała na stanowisku redaktora działu kulturalnego w magazynie „Dlaczego” oraz kierownika  serwisów internetowych w portalu Korba.pl.  Na swoim koncie ma też wieloletnią współpracę redakcyjną ze znanymi tytułami prasowymi np. „Cogito”, „Tele Tydzień” oraz „Zwierciadło”, a także doświadczenie redaktora wydawniczego w Wydawnictwie Langenscheidt Polska.  W latach 2012-2014 specjalista ds. informacji i promocji , koordynator publikacji zwartych w Fundacji Fundusz Współpracy, współtworzyła i realizowała strategię ogólnopolskiego programu systemowego „Decydujmy razem”.

W Instytucie Badań Edukacyjnych od 2013 roku. W projekcie ZSK jest specjalistą organizacji seminariów i szkoleń.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Katarzyna Mikulska-Kędzierska - specjalista ds. seminariów - zadanie 3
Paulina Sobień - Starszy Specjalista ds. seminariów


Publikacje i multimedia

Emilia Danowska-FlorczykEmilia Danowska-Florczyk

Ekspert merytoryczny w zadaniach 1 i 2, opiekun publikacji i e-learningów

 

 

Mistrzyni pytań w samo sedno. Połączenie umysłu językoznawcy (filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim) i informatyka (studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej). Współpracuje z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz Pracownią Języka Migowego UW. Systemem kwalifikacji zajmuje się zawodowo od 2011 roku.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

Magdalena Kochańska - specjalista ds. redakcji
 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE