cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Dobra praktyka z zakresu walidacji efektów uczenia się we Francji

Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

Prezentowana dobra praktyka została opracowana jako wkład do bazy on-line dobrych praktyk w zakresie walidacji i zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Dobra praktyka przedstawia proces walidacji efektów uczenia się, który prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego fryzjera (Brevet professionnel) na poziomie 4 Francuskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
W ramach walidacji kandydat może być objęty wsparciem ze strony doradcy walidacyjnego na etapach identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Główną metodą zastosowaną na etapie weryfikacji jest analiza dowodów na posiadanie efektów uczenia się zebranych przez kandydata i przedstawionych w formie dossier walidacyjnego. Dossier może być przygotowane samodzielnie lub z pomocą doradcy. Jeśli komisja po przeanalizowaniu dossier ma wątpliwości, może zaprosić kandydata na rozmowę w celu uzyskania dodatkowych informacji, które ułatwią podjęcie ostatecznej decyzji.

Pobierz publikację
(PDF)

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE