cookiesKalendarz wydarzeń

czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Polski raport referencyjny


Raport referencyjny to dokument, który przygotowuje dobrowolnie każdy kraj UE. Opisuje w nim swój system edukacji i swój system kwalifikacji, a następnie krajową ramę kwalifikacji i to, jak ona się ma do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

W 2013 roku powstał dokument „Raport referencyjny – odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”. Dokument ten został przyjęty w dniu 15 kwietnia 2013 roku przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, a następnie zatwierdzony przez Komitet do Spraw Europejskich (Rady Ministrów) w dniu 15 maja 2015 roku. Po zatwierdzeniu dokument został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Na początku tego dokumentu zamieszczone zostało streszczenie, które przytoczone jest poniżej w całości.

Od chwili przyjęcia przez polskie władze raportu referencyjnego rozpoczął się nowy etap prac, których celem jest przygotowanie modernizacji krajowego systemu kwalifikacji. Prace nad rozwojem systemu kwalifikacji w Polsce prowadzone były na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Toczyły się one w trzech projektach systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do 30 czerwca 2015 roku Instytut Badań Edukacyjnych realizował rozpoczęty w 2010 roku projekt „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". W ramach projektu zespół ekspertów opracował założenia i mechanizmy funkcjonowania nowego systemu kwalifikacji. Od roku 2013 projekt był wspierany działaniami prowadzonymi równolegle w dwóch projektach:
  • „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie organizacyjno- instytucjonalnym"
  • „Budowa krajowego systemu kwalifikacji ‒ pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania"
Działania podejmowane w ww. projektach miały na celu przygotowanie i pilotażowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nowego systemu kwalifikacji. Część tych działań realizowana była w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
 
Efekty prowadzonych prac dały merytoryczną podstawę do przygotowania przez MEN projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawy o ZSK). Uchwalenie tej ustawy przez Sejm 22 grudnia 2015 r. zapoczątkowało proces wdrażania systemu kwalifikacji w Polsce.

Streszczenie raportu referencyjnego z 2013 roku

 „Niniejszy raport przedstawia odniesienie projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). W raporcie przedstawiono także przebieg i stan zaawansowania prac nad projektami innych rozwiązań mających na celu modernizację krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.
 
Modernizacja systemu kwalifikacji w Polsce wynika z potrzeb krajowych i będzie służyć realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Działania modernizacyjne dotyczące krajowego systemu kwalifikacji wpisane są w szerszy kontekst zmian zachodzących w Europie, związanych z realizacją treści zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, zwanego dalej Zaleceniem PE w sprawie ERK.

Reformy szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego wprowadzające efekty uczenia się jako podstawowy punkt odniesienia dla polityki oświatowej zostały przeprowadzone w Polsce w latach 2008–2011. W szkolnictwie wyższym kluczowe zmiany wprowadzono w 2011 roku. W 2006 roku rozpoczęto przygotowania do tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a w roku 2008 w Polsce zainicjowano prace nad Polską Ramą Kwalifikacji. Wdrożenie PRK zamknie cykl reform zachodzących w polskiej oświacie oraz szkolnictwie wyższym, a jednocześnie będzie impulsem do rozwoju kwalifikacji uzyskiwanych poza tymi systemami.

Polska Rama Kwalifikacji ma obejmować różnorodne kwalifikacje uzyskiwane w Polsce, co pozwoli na zintegrowanie rożnych systemów kwalifikacji funkcjonujących w kraju. PRK została zaprojektowana tak, aby jej poziomy odpowiadały poziomom ERK. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie dwóch charakterystyk poziomów o różnym stopniu szczegółowości – uniwersalnych (I stopień) oraz typowych dla poszczególnych rodzajów kształcenia (II stopień). Raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy, która wiarygodnie wykazała spójność poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji z poziomami Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu możliwe będzie porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w rożnych krajach UE, a kwalifikacje nadawane w Polsce powinny być bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w innych krajach i systemach kwalifikacji w Europie.

W raporcie wykazano, że Polska wypełnia dziesięć kryteriów referencji określonych przez Grupę Doradczą do spraw ERK (EQF Advisory Group). Do raportu dołączono informacje dotyczące zagadnień terminologicznych, zestawienia efektów uczenia się wymaganych dla wybranych kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK – uniwersalnymi oraz typowymi dla poszczególnych rodzajów edukacji, poszerzony opis systemu edukacji w Polsce, a także opinie ekspertów zagranicznych. Raport skierowany jest zarówno do polskich środowisk związanych z tą dziedziną, jak i do osób i instytucji z rożnych krajów, które są zaangażowane w realizację Zalecenia PE w sprawie ERK. Raport ma być także oficjalnym źródłem informacji o kierunkach modernizacji krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.

Równocześnie z niniejszym raportem referencyjnym został przygotowany „Raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego”, w którym przedstawiono powiązane z PRK Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) oraz ich odniesienie do Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (QF EHEA) i do ERK.”


Załączniki:

Wiadomości

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK!

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK!

Dobra wiadomość dla branży turystycznej - „Pilotowanie imprez turystycznych” to kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Więcej...
O kwalifikacjach w budownictwie w międzynarodowym gronie

O kwalifikacjach w budownictwie w międzynarodowym gronie

Jak dopasować ścieżki kształcenia kadry kierowniczej sektora budowlanego do dynamiki rozwoju branży?

Więcej...
Porozmawiajmy o sektorowym podejściu do kwalifikacji!

Porozmawiajmy o sektorowym podejściu do kwalifikacji!

Okazją do merytorycznej dyskusji będzie konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych, która odbędzie się 20-21 czerwca w Warszawie.

Więcej...
Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt NQF-in

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt NQF-in

Konferencja będzie doskonałą okazją, by przyjrzeć się systemom kwalifikacji w kilkunastu państwach europejskich, m.in. Chorwacji, Czechach, Irlandii, Francji,…

Więcej...
O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

Zintegrowany System Kwalifikacji to kwalifikacje dla każdego. Tymi słowami dyrektor IBE, Piotr Stankiewicz otworzył naszą ogólnopolską konferencję.

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Animacja "Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki"


Portal kwalifikacje.gov.pl - to tam znajdziesz wszelkie informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Bez względu na to czy jesteś pracownikiem, pracodawcą, uczniem, trenerem, a może jesteś zainteresowany opisaniem kwalifikacji.

 

Animacja "Kwalifikacje dla wymagających"

Po co w ogóle jest Zintegrowany System Kwalifikacji? Co to w ogóle są te kwalifikacje? Jak wygląda ich opisywanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w powyższej animacjiCykl audycji TV „Kwalifikacje dla każdego”


Przedstawiamy cykl 10 audycji poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.

Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, dzięki obejrzeniu materiałów TV będzie mógł dowiedzieć się, jak system kwalifikacji będzie działał i w jaki sposób ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom. KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR