cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


KRK w szkołach wyższych

Od 1 października 2012 roku akademickiego ramy kwalifikacji stały się obowiązkową podstawą tworzenia programów kształcenia  na uczelniach. Sprawiła to nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwalona przez Sejm 18 marca 2011 roku.


Prace nad ramami kwalifikacji w szkolnictwie wyższym trwały od 2006 roku. Początkowo prowadzone były przez Grupę Roboczą KRK, a od 2009 roku kontynuowane są w ramach projektu „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki nowelizacji uczelnie zyskały więcej autonomii w konstruowaniu programów studiów. Nie muszą już projektować ich przez odwoływanie się do ministerialnej listy nazw kierunków studiów z przypisanymi im ramowymi treściami kształcenia, które musiały być zawarte w programach. Teraz uczelnie same mogą planować kierunki studiów – określać ich nazwę i program, biorąc jednakże pod uwagę zasady właściwe dla KRK dla szkolnictwa wyższego.   

Od nowego roku akademickiego uczelnie, projektując programy, muszą wziąć pod uwagę  zestawy efektów kształcenia dla wielkich obszarów studiów: humanistyki, nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych i weterynaryjnych, medycznych oraz sztuki. Te zestawy efektów są tak ogólne, że można je interpretować w sposób właściwy najpierw dla różnych dziedzin nauki, a potem kierunków studiów. W przypadku nauk społecznych może być to prawo, socjologia czy zarządzanie; w przypadku nauk ścisłych matematyka czy fizyka. Mogą też pojawić się kierunki międzyobszarowe, np. architektura krajobrazu. Uczelnie otrzymały też pomoc w postaci tzw. wzorcowych (przykładowych) zestawów efektów kształcenia dla wybranych kilku kierunków studiów. Nie są one obowiązkowym wzorcem, lecz raczej przykładem dobrych praktyk w budowie programów studiów.

Dla uczelni to nie jest rewolucja – budowa nowych programów i zmiany w już istniejących to stały element życia uczelnianego. Nie oznacza to, że zadanie jest łatwe: najważniejszym wyzwaniem jest zapisanie wszystkich programów w języku efektów kształcenia i w zgodzie z opisami dla 8 obszarów kształcenia oraz dobranie do nich właściwych metod weryfikacji. Na dostosowanie się do tego uczelnie miały rok, zaś Polska Komisja Akredytacyjna –  trzy lata – do momentu pojawienia się pierwszych absolwentów studiów zaprojektowanych w nowy sposób.

Edukacja na poziomie wyższym to poziomy szósty, siódmy i ósmy Polskiej Ramy Kwalifikacji. Szósty to studia licencjackie i inżynierskie, siódmy magisterskie, ósmy – studia doktoranckie.

Natomiast poziom piąty jest na razie „pusty” – zostały zdefiniowane tylko właściwe dla niego opisy wymagań co do wiedzy, umiejętności i kompetencji. W Polsce nie ma jeszcze takich programów kształcenia, które mogłyby tworzyć kwalifikację pełną na tym poziomie. W wielu krajach istnieją krótkie 3-4 semestralne studia, które umożliwiają absolwentom albo dalsze uczenie się albo zakończenie edukacji. W Polsce nie ma takich „krótkich cykli” kształcenia i młodzież po maturze wybiera albo szkoły policealne albo studia licencjackie.

Możliwość swobodnego tworzenia kierunków znacznie ułatwia uczelniom sensowne zaprojektowanie takiego programu studiów II stopnia (magisterskich), aby można było na nie z pożytkiem przyjmować absolwentów studiów I stopnia ukończonych w ramach innego kierunku studiów. Uelastycznienie programów, dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy, indywidualnych potrzeb osób studiujących, wzmocnienie mobilności pionowej, to tylko niektóre pożytki płynące z wdrożenia KRK w szkołach wyższych.

Prof. Ewa Chmielecka - O szkolnictwie wyższym i LLL


 

Prof. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Jako KRASP dostaliśmy do zaopiniowania projekt założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i pierwsza w naszej dość formalnej opinii była taka, że jesteśmy całym sercem „za” - nam się to podoba, chcemy tego i wspieramy wszystkie działania, które służą temu, by to jak najszybciej weszło w życie. Widzimy te narzędzia jako coś, co pomoże uczelniom lepiej odpowiedzieć na potrzeby społeczne, bo to nie chodzi tylko o zdobywanie pewnej wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w życiu zawodowym. Chodzi o coś więcej. Niektórzy ludzie uczą się nie dlatego, że jest to im akurat potrzebne w pracy, tylko dlatego, że na przykład lubią i chcą pogłębiać swoją wiedzę czy rozwijać swoje umiejętności.

Ten system postrzegamy też jako narzędzie realizacji pewnego nowego paradygmatu kształcenia na poziomie wyższym. Czyli nie w schemacie studia, a potem przerwa i może douczanie się czegoś, jakieś studia podyplomowe czy kursy, ale widzimy to jako proces ciągły – nawet dyplom studiów może być składanką pewnych komponentów zdobywanych w różnych okresach czasu, choć sklejanych oczywiście na uczelni. I tutaj akurat wszystkie te narzędzia m.in. Polska Rama Kwalifikacji i Zintegrowany System Kwalifikacji mogłyby temu służyć. Krótko mówiąc: chodzi o to, by uczelnia nie ograniczyła się do oferowania programów dyplomowych, ale oferowała jak najszersze formy, z których można „składać” kwalifikacje cząstkowe czy pełne i to w każdym wieku, nawet na emeryturze.Wiadomości

O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

O przyszłości ZSK rozmawialiśmy w Warszawie

Zintegrowany System Kwalifikacji to kwalifikacje dla każdego. Tymi słowami dyrektor IBE, Piotr Stankiewicz otworzył naszą ogólnopolską konferencję.

Więcej...
Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?

Więcej...
Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Publikacja przedstawia Polska Ramę Kwalifikacji (PRK) – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich…

Więcej...
Debata z Radą Interesariuszy

Debata z Radą Interesariuszy

28 marca 2017 r. odbyło się czwarte już spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla interesariuszy ZSK. W gronie przedstawicieli m.in. organizacji…

Więcej...
Seminaria o walidacji i jakości kwalifikacji

Seminaria o walidacji i jakości kwalifikacji

Nasze seminaria skierowane są do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów…

Więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

„Kwalifikacje na czasie” – nowy kurs online

Prowadzisz kursy lub szkolenia? Doradzasz innym w wyborze ścieżki kariery? Chcesz zatrudniać pracowników bez zbędnych kosztów związanych z rekrutacją? Wiesz, jak przygotować się do wejścia na rynek pracy? Jesteś ciekawy, jakie są inne sposoby prezentacji niż CV czy list motywacyjny? Teraz możesz dowiedzieć się tego wszystkiego bez wychodzenia z domu. Ucz się, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze i w swoim tempie dzięki nowemu kursowi online.„Kwalifikacje dla każdego”


Przedstawiamy cykl 10 audycji poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.
Jeśli ktoś planuje swoją ścieżkę kariery, szuka pracy lub chce zmienić obecną, szkoli innych, doradza przy wyborze kierunku edukacji, dzięki obejrzeniu materiałów TV będzie mógł dowiedzieć się, jak system kwalifikacji będzie działał i w jaki sposób ułatwi życie uczącym się i pracującym Polakom.


Animacja o ramie kwalifikacji


Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie każdemu z nas - w prosty, przejrzysty sposób pokazuje najnowsza animacja opracowana przez projekt KRK realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych. Animacji szukaj też > tutaj.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE