cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Animacje i filmy

Wszystkie animacje i filmy znajdują się na koncie KRK na YouTube, w tym miejscu zachęcamy do obejrzenia tych, które wprowadzają do tematu KRK.


Kwalifikacje dla wymagającychKwalifikacje na wyciągnięcie ręki


Korzyści z systemu kwalifikacji


Uczestniczący w debacie społecznej interesariusze są świadomi, jakie korzyści pracownikom, pracodawcom i branżom przyniesie zintegrowany system kwalifikacji. Z ich opiniami możemy się zapoznać w zakładce Opinie o ZSK. O korzyściach z modernizacji systemu kwalifikacji opowiada również ta animacja.


Animacja o sektorowych ramach kwalifikacji


Sektorowe ramy kwalifikacji to uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i sposób na opisanie w spójny sposób kwalifikacji branżowych. Szereg organizacji branżowych zgłasza żywe zainteresowanie SRK. Na podstawie zgłaszanego popytu oraz istotności dla gospodarki polskiej poszczególnych branż Instytut Badań Edukacyjnych wybrał pięć sektorów, w których stworzono projekty sektorowych ram kwalifikacji. Te branże to: bankowość, IT, telekomunikacja, sport oraz turystyka. Główne założenie tego projektu to „branże dla branży”, dlatego branże aktywnie uczestniczą w określaniu swoich wyznaczników sektorowych i przygotowywaniu ram.


Animacja o ramie kwalifikacji


Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i jakie korzyści przyniesie każdemu z nas - w prosty, przejrzysty sposób pokazuje najnowsza animacja opracowana przez projekt KRK realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE