cookiesKalendarz wydarzeń

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nadchodzące wydarzenia

Wt Paź 23 @09:00 - 04:00PM
HR a Zintegrowany System Kwalifikacji

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Szkocja i jej sposoby wspierania rynku pracy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/glasgow oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

collageJak sprawdza się w działaniu szkocki system edukacji zawodowej oraz rama kwalifikacji mieli okazję zobaczyć przedstawiciele największych polskich mediów, którzy w dniach 22-23 września 2012 roku odwiedzili Glasgow. Dziennikarski wyjazd studyjny zorganizowano w ramach projektu KRK realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.   

Nad merytoryczną stroną study tour opiekę sprawowały: Beata Balińska, liderka Zespołu Współpracy Ponadnarodowej i Upowszechniania projektu KRK oraz Aileen Ponton, szefowa SCQFP (Scottish Credit and Qualifications Qualifications Partnership – instytucji zarządzającej szkocką ramą).  Całość wizyty była podzielona na panele tematyczne związane z różnego rodzaju aspektami systemu edukacji i kwalifikacji w Szkocji.  

{gallery}galerie/glasgow{/gallery}
Zdjęcia ze szkockiego Anniesland College, na ostatnim - troje polskich uczniów kursu języka angielskiego. Fot. Anna Piotrowska

By wprowadzić przedstawicieli mediów w temat, pierwszego dni w biurze SCQFP Aileen Ponton opowiedziała, w jaki sposób doszło do utworzenia szkockiej ramy, która jest najdłużej istniejącą ramą kwalifikacji na świecie - liczy już ponad 10 lat. W swym założeniu narzędzie to ma pomagać w budowaniu ścieżki kariery wszystkim obecnym na rynku pracy osobom. Różne poziomy ramy (w sumie dwanaście) mieszczą wydawane w Szkocji dyplomy uzyskiwane na drodze formalnej, nieformalnej czy pozaformalnej. Najważniejsze jest to, co dana osoba umie, a nie liczba godzin, jakie spędziła w szkolnej ławie.   

Szkocka rama  przydaje się także pracodawcom, którzy mogą za jej pomocą oceniać rzeczywistą wartość potencjalnych pracowników. Dyplom gwarantuje, że kandydat do pracy posiada określoną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne.

Zgromadzeni w siedzibie SCQFP dziennikarze zapoznali się także ze strukturą organizacji instytucji zarządzającej ramą, systemem nadzoru jej działania.  Pani Ponton przedstawiła także procedurę zgłaszania i umieszczania nowych kwalifikacji w bazie. Ciekawym elementem prezentacji była też opowieść, w jaki sposób dyplomy czy certyfikaty zdobywane w ramach szkolnictwa zawodowego (Technicall Colleges) dają przepustkę na wyższe lata studiów na uniwersytetach.

Tuż potem o tym, w jaki sposób przekonuje się różne grupy interesariuszy do posługiwania się ramą kwalifikacji opowiadała Sheila Dunn, menadżerka SCQPF. W Szkocji rama stała się jednym elementów promowania polityki uczenia się przez całe życie, a więc ciągłego uaktualniania wiedzy czy umiejętności. Jej promotorzy starają się przede wszystkim wykazywać i podkreślać korzyści całego systemu kwalifikacji, np.  możliwość zwalidowania (potwierdzenia) kompetencji zdobytych na drodze nieformalnej, czyli na przykład w pracy. Dzięki temu kariera danego pracownika (poprzez kolejne poziomy) może się rozwijać znacznie szybciej niż w tradycyjnych systemach uczenia się, gdzie najważniejsza jest ilość czasu spędzona na kursie, czy w szkole. 

W drugiej części dnia polscy dziennikarze mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce działa szkocki college - Anniesland College. Szkołę tą bardzo trudno porównać do jakiejkolwiek polskiej placówki tego typu, głównie ze względu na różnorodność oraz formę kursów jakie oferuje. Kursy te można robić w trybie zajęć codziennych, trzy razy w tygodniu, przez rok, dwa lata. Wśród nich są np. wykłady powalające zdać wymagane przy wstępie na uniwersytety egzaminy, tzw. Highers ( w trakcie nauki w liceum nie wszyscy je zaliczają). Inne kursy są czysto zawodowe, w Anniesland College można się nauczyć m.in. naprawiać samochody czy budować instrumenty muzyczne. Są też kursy obsługi komputera na różnych poziomach, zarządzania biznesem, tańca, czy angielskiego dla cudzoziemców. 

Ten ostatni  cieszy się popularnością, także i wśród Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Na spotkanie z przedstawicielami polskich mediów wicedyrektor Anniesland College - Brian Hughes - zaprosił troje polskich uczniów. Każdy z Polaków miał swoją własną bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Kasia mama dwojga maluchów, która w kraju skończyła liceum ogólnokształcące, bardzo chciałaby zostać opiekunką do dzieci albo pracownikiem socjalnym. Bartek jest po zawodówce handlowej, ale marzy o zostaniu grafikiem komputerowym, chciałby robić animacje. Agata zrobiła magisterium z biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do Szkocji przyjechała za  chłopakiem, ale myśli o doktoracie Londynie na jednej z tamtejszych uczelni.

Tym, co łączyło wszystkie te osoby, była potrzeba nauczenia się języka i potwierdzenia nabytych umiejętności przy pomocy odpowiedniego dyplomu. Polscy uczniowie doskonale zdawali sobie sprawę, że tylko w ten sposób mają szanse na dalszą naukę na Wyspach Brytyjskich, a w przyszłości - na dobrą pracę.

W dalszej części wizyty Brian Hughes przedstawił system finansowania college’u. Jest on bardzo interesujący, bo różne kursy są opłacane przez różne jednostki i tylko niektóre z nich podlegają szkockiemu rządowi. Na przykład wiele kursów inżynierskich finansuje BAE Systems - wywodzący się z Wielkiej Brytanii międzynarodowy koncern zbrojeniowy, który w ten sposób dba o stały dopływ dobrze wyszkolonych pracowników.  Istotą szkockiego systemu edukacji jest więc jego ścisłe powiązanie z rynkiem pracy.          

Drugiego dnia wizyty polska delegacja spotkała się z przedstawicielami Skills Development Scotland (SDS), szkockiej instytucji ds. rozwoju umiejętności zawodowych dzieci i młodzieży. O działalności tej organizacji opowiadali Karen Murray, Andy Coull i Mark Steel.

SDS zostało utworzone przez szkocki rząd w 2008 roku, odpowiada przed nim, ale jest niezależne w swoich działaniach. Prowadzi szereg  programów, m.in.:
  • “Get Ready for Work” (GRfW, „Bądź gotowy do pracy”)
  • “Training for Work” (TfW, „Szkolenie dla pracy”)
  • “Partnerships Action for Continuing Employment” (PACE, „Akcja partnerstwa dla kontynuacji zatrudnienia”).
  • „Careers Information, Advice and Guidance” (CIAG, „Informacje, porady i wskazówki dotyczące kariery”)

Wprowadzenie tych programów przyniosło bardzo dobre rezultaty.  90 proc. osób przeszkolonych w ramach „Get Ready for Work”  znalazło zatrudnienie, w przypadku  „Training for Work” było to 60 proc. Wspólna dla tych wszystkich działań jest zasada, że ważne jest nie tylko, by ludzie wiedzieli, co jest potrzebne na rynku pracy, ale również, jak mogą dostosować to, co potrafią, do potrzeb firm.

W 2011 r. rząd szkocki w partnerstwie z Kanadą i Australią w 2011 roku opublikował poradnik, zawierający wytyczne dla rozwoju umiejętności zarządzania karierą (http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/344766/0114737.pdf).
Następnym krokiem było opublikowanie w połowie 2012 roku Ramy Umiejętności Zarządzania Karierą dla Szkocji zawierającej 17 obszarów kompetencji zgrupowanych w 4 współzależnych grupach: self, strenghts, horizons i networks (ja, mocne strony, możliwości, powiązania). Bazując na nich, doradca zawodowy może w kompetentny sposób przeanalizować, jaki potencjał ma w sobie osoba poszukująca pracy i jak można go rozwinąć. Rama zawiera również wszystkie rekomendacje efektywnego doradztwa zawodowego oraz przedstawia jednolity opis umiejętności zarządzania karierą. Jest to o tyle ważne, że każdy doradca zawodowy, w szkole czy poza nią, pracuje w tym samym systemie. Obydwa te dokumenty, które zostały uzgodnione z partnerami społecznymi i mają bezpośredni wpływ na szkocki system edukacji. Kładzie się nacisk, by wszystko, co dzieje się w edukacji formalnej, było ściśle związane z planowaniem kariery.

Skills Development Scotland prowadzi także inne działania. Na swojej stronie internetowej (www.skillsdevelopmentscotland.co.uk) zamieszcza „Labour Market Information” („Informacje o rynku pracy”), gdzie publikuje raporty, badania i analizy dotyczące rynku pracy oraz monitoruje potrzeby sześciu priorytetowych sektorów gospodarki w Szkocji. Są tam również oferty pracy, statystyki podaży i popytu na konkretnych pracowników, tzw. skills gap (luki w umiejętnościach) i ich wpływ na funkcjonowanie firmy. SDS wspiera Komitet Umiejętności, w którym pracodawcy, uniwersytety oraz college współpracują na rzecz takiego wybierania zajęć przez studentów, by były ściśle związane z ich późniejszą pracą. W ramach Komitetu regularnie spotykają się pracodawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele i pracownicy. Firmy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, ponieważ dzięki sygnalizowaniu problemów, potrzeb oraz wymianie doświadczeń i informacji, mają szansę znaleźć lepszych pracowników.

Nowym sposobem SDS dotarcia do młodych osób potrzebujących wsparcia na rynku pracy jest portal „My World of Work” (http://www.myworldofwork.co.uk/). Oprócz ofert pracy, porad, jak rozwijać swoją ścieżkę zawodową, jakie kursy wybierać, jak szukać funduszy i jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, można tam również znaleźć rozmaite narzędzia służące do skonstruowania CV, sformułowania oferty czy określenia swoich mocnych stron. Portal ma około 100 tys. zarejestrowanych użytkowników.

SDS promuje również Szkocką Ramę Kwalifikacji m.in. poprzez publikacje, dzięki którym pracodawcy  sześciu kluczowych sektorów gospodarki Szkocji dowiadują się, jakich umiejętności dla poszczególnych stanowisk pracy mogą oczekiwać na kolejnych poziomach kwalifikacji oraz jaki dyplom świadczy o danym poziomie kwalifikacji w szkockiej ramie.
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/glasgow oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR