cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

W Porto o rozwoju kompetencji osób 50+

portoW dniach 18-19 października 2012 roku w portugalskim Porto odbyło się seminarium projektu „Zarządzanie Wiekiem w Praktyce” („Age Management in Practice – AMaP”). Na zaproszenie stowarzyszenia Semper Avanti, uczestniczył w nim ekspert zespołu KRK - dr Ewa Bacia.

„Zarządzanie Wiekiem w Praktyce” to dwuletni projekt partnerski finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Zakłada on przygotowanie działań związanych z  dostosowaniem rodzaju i środowiska pracy do możliwości i wymagań pracowników 50+ oraz rozpowszechnienie wśród tych osób idei uczenia się przez całe życie. W ramach projektu opracowane będą sposoby motywowania takich pracowników, a w Polsce, Portugalii i Niemczech dla osób 50+ zostaną przeprowadzone warsztaty motywacyjne. Warsztaty te będą połączone z próbą rozpoznania umiejętności jakimi dysponują osoby 50+ - umiejętności, które pozwolą im utrzymać się i rozwijać na rynku pracy.

Jednym z celów AMaP jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) wśród starszych pracowników. W trakcie seminarium dr Bacia przedstawiła założenia, cele i stan zaawansowania prac nad ramą kwalifikacji w Polsce oraz Europie. Uczestniczyła też w dyskusji, mającej na celu wsparcie zespołu projektu AMaP w tworzeniu rozwiązań zgodnych w ERK.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE