cookiesNewsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Rozmowy o tzw. "krótkim cyklu kształcenia"

BudapesztW dniach 20-21 stycznia 2011 roku w węgierskim  Budapeszcie odbyło się spotkanie na temat badania przeprowadzonego przez EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) oraz zasad funkcjonowania tzw. „krótkiego cyklu” kształcenia w szkolnictwie wyższym w krajach Unii Europejskiej.

W konferencji, obok specjalistów z projektu KRK, udział wzięli eksperci z krajów UE oraz spoza UE związani zawodowo z obszarem szkolnictwa wyższego a w szczególności z krótkimi, na ogół dwuletnimi cyklami kształcenia. Dało to sposobność do dyskusji oraz wymiany poglądów na temat roli tzw. Short Cycle Higher Education (krótkiego cyklu kształcenia) w kontekście Europejskiej Ramy Kwalifikacji i ewentualnego umiejscowienia tej kwalifikacji w narodowych ramach kwalifikacji poszczególnych krajów. Ciekawy przykład stanowi Holandia, która poziom piąty w jej ośmiopoziomowej ramie kwalifikacji (obejmującej na dzień dzisiejszy tylko kształcenie formalne) ma „zarezerwowany” na kwalifikacje uzyskane w ramach Short Cycle Higher Education.

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE