cookiesKalendarz wydarzeń

październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nadchodzące wydarzenia

Wt Paź 23 @09:00 - 04:00PM
HR a Zintegrowany System Kwalifikacji

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Śniadanie prasowe o mobilności

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sp21052012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wymiany studenckie, staże i stypendia zagraniczne - czy zwiększają konkurencyjność na europejskim rynku pracy? Jakie doświadczenia i kwalifikacje się tam liczą? Jak studenci i pracodawcy oceniają udział w międzynarodowych inicjatywach wspierających mobilność? Czy mobilność rzeczywiście zwiększa szanse młodych ludzi na rynku pracy? Na te i inne pytania odpowiadali eksperci instytutu Badań Edukacyjnych podczas spotkania dla dziennikarzy, które odbyło się 21 maja 2012 roku w siedzibie IBE.

Okazją do spotkania ekspertów Instytutu z dziennikarzami zajmującymi się na co dzień rynkiem pracy, gospodarką i edukacją oraz z młodymi przedstawicielami mediów studenckich były wyniki najnowszych badań skuteczności międzynarodowych inicjatyw mających na celu wspieranie mobilności studentów, absolwentów oraz osób uczących się. Gospodarzami spotkania byli: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider zespołu KRK, dr Michał Sitek, zastępca dyrektora ds. badawczych, dr Ewa Bacia, Analityk Zespołu ds. Badań i Analiz oraz Natalia Skipietrow, rzecznik prasowy Instytutu.

{gallery}galerie/sp21052012{/gallery}

Spotkanie rozpoczęła prezentacja dr Agnieszki Chłoń-Domińczak. Liderka zespołu KRK przedstawiła założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, która ma ułatwić polskim pracownikom uzyskiwanie pracy zgodnych z ich kompetencjami, a pracodawcom (zarówno polskim, jak i europejskim) dać czytelny komunikat, co dany pracownik wie, umie i potrafi zrobić. - Krajowe ramy kwalifikacji umożliwiają zdobywanie dyplomów, certyfikatów i świadectw, wiarygodnych i docelowo rozpoznawalnych na rynku pracy, bez względu na to, jaka jest forma i czas kształcenia, czy ktoś się uczył w szkole, czy tylko chce formalnie potwierdzić swoje umiejętności zdobyte na kursach czy szkoleniach - przekonywała Chłoń-Domińczak - Kluczowym elementem systemu będzie Polska Rama Kwalifikacji, która w przejrzysty i zrozumiały dla potencjalnego pracodawcy sposób opisze to, czego przez całe życie się nauczyliśmy.

Wyniki badania, zrealizowanego w ramach prac nad projektem PRK, "Znaczenie inicjatyw służących zwiększaniu mobilności uczących się, absolwentów, poszukujących pracy i pracujących w Europie na przykładzie inicjatywy Europass" zaprezentowała dr Ewa Bacia. Głównym celem badania było sprawdzenie, na ile skuteczne są inicjatywy UE wspierające mobilność ze szczególnym uwzględnieniem Europass. W badaniu pytano przedstawicieli organizacji studenckich, nauczycieli szkół zawodowych, przedstawicieli agencji rekrutacyjnych, pracodawców i ekspertów o skuteczność "programów mobilnościowych" oraz zasady funkcjonowania Europass w Polsce i w UE. - Według naszych respondentów "programy mobilnościowe" pozwalają na zdobycie pierwszych doświadczeń w pracy czy studiowaniu za granicą, naukę języków obcych, komunikację z innymi kulturami, pozytywnie wpływają na samoocenę ich uczestników i ich atrakcyjność na europejskim rynku pracy - tłumaczyła Ewa Bacia.

Zdaniem badanych największy wpływ na wzrost mobilności mają programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Wizyty Studyjne. Za najmniej skuteczne uznano inicjatywę Europass, Fundusz Stypendialny SCIEX oraz Grundtvig. Jak wskazują badania, istnieje bowiem szereg czynników, które zmniejszają skuteczność programów UE. - Są to najczęściej: ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują programy, niechęć do wyjazdu, spowodowana strachem przed nieznanym i niską znajomością języków obcych. Powszechne wydaje się być także niezrozumienie przez pracodawców, jakie korzyści dla pracowników i firmy mogą płynąć z mobilności. Często uważają, że takie wyjazdy generują tylko niepotrzebne koszty - wymieniła dr Bacia.

Wyniki badania pokazują jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Świadczą o potrzebie kolejnych działań związanych z promowaniem mobilności. - Niechęć pracodawców do wysyłania pracowników na staże, praktyki, czy kursy europejskie wynika przede wszystkim z niewiedzy na temat korzyści, a ta z kolei z deficytu informacji na temat inicjatyw międzynarodowych - dodała dr Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Śniadanie prasowe nt. mobilności zostało zorganizowane ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie".
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/sp21052012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR