cookiesKalendarz wydarzeń

wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Wpisz swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać nowe informacje dotyczące przebiegu projektu.


Aktualności

Od teorii do praktyki Sektorowych Ram Kwalifikacji

Od sportu, poprzez telekomunikację i IT, aż po przemysł wydobywczy – każda z branż dynamicznie rozwijającej się gospodarki potrzebuje rozwiązań systemowych porządkujących kwalifikacje i zapewniających ich jakość. Takim rozwiązaniem są Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), o których dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. 
 
Konferencja trwała dwa dni (20-21 czerwca) i wzięli w niej udział reprezentanci administracji publicznej, pracodawcy, organizacje branżowe, członkowie sektorowych rad ds. kompetencji, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz eksperci zajmujący się tematyką kwalifikacji. 
 
Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże – liczba uczestników przekroczyła 100 osób, a w programie znalazło się 25 prelekcji i kilka bloków warsztatowych. 
 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji – jak to wygląda w Polsce i innych krajach Europy

W polski kontekst prac nad sektorowymi ramami kwalifikacji wprowadził Andrzej Żurawski (Instytut Badań Edukacyjnych). Przedstawił wszystkie główne polityki publiczne w Polsce, które mają na celu wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji na poziomie sektorowym, m.in. Zintegrowaną Strategię Umiejętności i Zintegrowany System Kwalifikacji.
 
Nie zabrakło również gości z zagranicy i wątków międzynarodowych. Dwudniowe spotkanie otworzył Cliff Collins (EuropeActive), który opowiadał o międzynarodowych kwalifikacjach sektorowych w kontekście Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Z kolei Salome Virkus (Estonian Qualifications Authority) w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze estońskie doświadczenia w zakresie rozwoju kwalifikacji sektorowych. System estoński został pierwotnie oparty na oddolnej inicjatywie pracodawców, którzy do dziś mają kluczowy wpływ na kształt systemu. O doświadczeniach zespołu naukowców z UJ i SGGW w zakresie prac dotyczących opracowywania sektorowych ram kwalifikacji w Rosji i Ukrainie opowiedziała Aleksandra Lis. 
 

SRK i dobre praktyki

Poruszana tematyka była bardzo szeroka. Rozmawiano zarówno o zagadnieniach koncepcyjnych, jak i rozwiązaniach praktycznych, dotyczących konkretnych branż np. górnictwa. Dyskutowano o tworzeniu standardów zawodowych w Polsce i badaniu kompetencji w poszczególnych sektorach gospodarki, np. budownictwie. Nie zabrakło również wystąpień dotyczących roli rad sektorowych, m.in. w sektorze IT, finansowym czy turystycznym. 
 
 

Prezentacje

 1. Informacja o wynikach badań sondażowych potencjału kadrowego sektora budownictwa
 2. Kontekst sektorowy rozwoju systemu kwalifikacji w Polsce
 3. Potrzeba opisania pokrewnych kwalifikacji na wielu poziomach PRK
 4. Potrzeba opracowania sektorowej ramy kwalifikacji
 5. Prace nad definicją Sektora
 6. Qualifications and skills in active leisure
 7. Regionalne Rady Branżowe w Małopolsce w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
 8. Rynek pracy IT w Polsce
 9. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jako przykład dobrej praktyki w budowaniu sektorowego podejścia do kompetencji, kwalifikacji, ram
 10. Sektorowe i pozasektorowe zastosowanie SRK UR. Punkt odniesienia i źródło inspiracji dla tworzących ramy sektorowe.
 11. Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor finansowy.
 12. To nie tylko Rama. W jaki sposób sektorowe ramy kwalifikacji mogą przyczynić się do rozwoju kwalifikacji sektorowych.
 13. Wdrażanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w przedsiębiorstwach w branży telekomunikacyjnej.
 14. Włączanie różnych typów kwalifikacji do systemów opartych na ramie kwalifikacji - pojęcia i terminy jako problem do rozwiązania.
 15. Zintegrowany System Kwalifikacji a standardy kompetencji zawodowych.
 16. Rola rad sektorowych w polskim systemie kwalifikacji
 
 

 KRK na youtube

UŁÓŻ MNIE

MIiR