KRK

mibe

Platforma mIBE powstała w 2013 roku. Początkowo wspierała zespoły eksperckie weryfikujące propozycję metody określania poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK). Obecnie ułatwia współpracę z trzema zespołami konsultującymi wstępny projekt i zasady opisu kwalifikacji, prowadzoną przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie", współfinasowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako narzędzie pozwalające na wymianę opinii, uwag i dokumentów roboczych, mIBE wspiera również współpracę IBE z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, realizowaną w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania".

Dostęp do materiałów i dokumentów roboczych jest dostępny po zalogowaniu.
mibe

platforma mibe

Współpraca w ramach umowy partnerskiej pomiędzy IBE i WUP.

logowanie
  prace online

prace online

Konsultacje wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji.

logowanie
  konsultacje online

konsultacje

Weryfikacja metody określania poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

logowanie


ue