cookies
Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama KawalifikacjiPublikacja przedstawia Polska Ramę Kwalifikacji (PRK) – jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, opracowane w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów, na których określono odpowiednie wymagania względem efektów uczenia się i opisano je w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W postaci rozkładanych map ujęto poszczególne charakterystyki poziomów – uniwersalne, typowe dla kształcenia ogólnego, dla 5 poziomu PRK, dla szkolnictwa wyższego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Publikacja jest zgodna z rozporządzeniami do ustawy o ZSK w sprawie charakterystyk poziomów PRK.


Pobierz publikację
(PDF)

News

Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Ruszy nowy cykl konferencji regionalnych

Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?

More...
Sectoral Qualifications Framework: Telecommunications

Sectoral Qualifications Framework: Telecommunications

The Sectoral Qualifications Framework for Telecommunications (SQF Tele) is to assist in the process of creating modern, transparent,…

More...
The validation of Learning Outcomes in Poland

The validation of Learning Outcomes in Poland

What has changed in the assessment of competences with the recently introduced Act on the Integrated Qualifications System?…

More...
Polish Qualifications Framework

Polish Qualifications Framework

The modernization of Polish qualifications initiated with the enactment of the Act of 22 December 2015 on the…

More...
Partnership in the qualifications system - invitation

Partnership in the qualifications system - invitation

What should be the role of stakeholders in the modernised qualifications system in Poland? What are the experiences…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Important Institutions


ANIMATION ABOUT POLISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK


What is the Polish Qualifications Framework and what benefits does it bring for everyone? Find out in a simple and accessible new animated presentation from the National Qualifications Framework project at the Educational Research Institute.

UŁÓŻ MNIEKRK na youtube